Registrace, formát,
komunikace a další

Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o. (dále jen „Organizátor”). Admin (vedoucí) soutěže je osoba určená organizátorem za účelem plynulého průběhu ligy. Admin má dále právo na změnu/úpravu pravidel, jakožto i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním případě, který si to bude vyžadovat. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

1. Registrace a Soupiska týmu

1.1 Do ligy se může přihlásit jakákoliv firma z České a Slovenské republiky.
1.2 Každý hráč v týmu musí být zaměstnancem reprezentované firmy.
1.3 Ligy se může účastnit více týmů z jedné společnosti, ale pouze v případě, že není žádný hráč na soupisce více týmů (žádný hráč nesmí hrát za víc než jeden tým).
1.4 Každý tým může mít 5 náhradníků, tzn. že se jeho celková soupiska může skládat z 10 hráčů.
1.5 Při dosažení počtu deseti hráčů v soupisce není možné jakkoliv doplnit další hráče.
1.6 Každá firma má povinnost mít svůj tým pojmenovaný stejně, jako uvedla ve svém registračním formuláři.
1.7 Ligy se nesmí účastnit žádný hráč s předchozími zkušenostmi z 1. a 2. ligy ČR a SK.
1.8 Kapacita ligy je omezená na deset týmů. V případě naplnění kapacity bude tým informován a zařazen na seznam jako případný náhradník.

 

2. Formát ligy

2.1 Liga se skládá ze dvou částí a to skupinové fáze a play-off fáze.
2.2 Dle počtu registrovaných týmů budou týmy po ukončení registrací rozlosovány do skupin, kde postupně odehrají BO1 zápasy každý s každým.
2.3 Odehrání každého zápasu musí proběhnout pouze v úterý mezi 19.00 a 22.00.
2.4 Pro každou středu jsou vybrány dva zápasy, které se odvysílají na streamu. Každý tým je povinný v případě výběru jeho zápasu spolupracovat a umožnit odehrání zápasu na streamu každé úterý mezi 19.00 a 22.00.
2.4 Z každé skupiny postupují do play-off nejlepší týmy (konkrétní počet bude určen podle registrovaných týmů).
2.5 V případě stejného počtu bodů dvou týmů ve skupině rozhoduje vzájemný duel mezi týmy o jejich postavení.
2.6 V případě stejného počtu bodů mezi třemi a více týmy ve skupině rozhoduje tiebreaker, který bude sestaven adminem na základě délky jednotlivých her v základní skupině.
2.7 Play-off se skládá ze semifinále a finále – veškeré zápasy jsou BO3.
2.8 Celý turnaj probíhá na webu battlefy.com, kde jsou všichni hráči povinni mít registrovaný účet a být připojeni ve svém týmu.
2.9 Tým zakládá kapitán, který do něj následně pozve všechny své spoluhráče, a tento kompletní tým pak připojí do ligy samotné.

3. Formát zápasu

3.1 Tým na horní straně bracketu, či na levé straně zápasu je vždy tým, který bude hrát blue side.
3.2 V rámci BO3 série má tým, který prohrál předcházející zápas v  sérii, právo na výběr strany do dalšího utkání v sérii. Toto je nutné nahlásit do pěti minut od skončení předchozího zápasu soupeři a adminovi.
3.3 Pick&Ban fáze jednotlivých zápasů bude probíhat skrze stránku draftlol.dawe.gg. Na stránku se přihlásí vždy jenom kapitán nebo zástupce daného týmu a uskuteční jednotlivé bany a taky pick hrdinů pro sebe a své spoluhráče.
3.4 Do lobby se týmy napojí skrze kód, který vygeneruje stránka BATTLEFY a následně se seřadí „TOP to BOT“, tzn. že na vrchu v lobby bude člověk hrající TOP, následně JUNGLE, MID, ADC a jako poslední SUPPORT.
3.5 Hráči jsou povinni zvolit si stejné hrdiny, jako byli zvoleni na stránce prodraft jejich kapitánem nebo zástupcem, a není jim povoleno opustit lobby z jiného důvodu, než by byl technický problém.
3.6 Každý tým má nárok na pauzu z technických důvodů během utkání, která může být maximálně 15 minut.

4. Kodex chování a zákazy

4.1 Od týmů se očekává, že budou hrát ve všech zápasech na maximum. Také se očekává, že se budou vyhýbat výkyvům chování, které se neslučují s dobrými mravy, upřímností a „fair play“. Porušení tohoto pravidla může vést k penalizaci na základě vlastního rozhodnutí admina ligy.
4.2 Je přísně zakázáno jakoukoliv tajnou dohodou ovlivnit výsledek utkání.
4.2.1 Slabá hra – kdy hráči hrají výrazně pod své možnosti. Jako slabou hrou se také rozumí hra, která ohrožuje kompetitivní integritu a kvalitu ligy.
4.2.2 Předdomluva o rozdělení finanční odměny nebo o jiné formě kompenzace.
4.2.3 Posílání nebo přijímání signálů, elektronických či jiných, z vnějších zdrojů k/od hráče.
4.2.4 Záměrná prohra hry za kompenzaci, podněcování hráče k dané prohře, nebo kvůli jinému důvodu.
4.3 Hacking, který je definován jako jakákoliv modifikace klientu hry League of Legends.
4.4 Exploiting, což je definováno jako úmyslné využití jakékoliv chyby ve hře ve svůj prospěch.
4.5 Ringing, čímž je myšleno užívání účtu jiného hráče, vydávání se za něj, nebo domlouvání takového jednání.
4.6 Používání jakéhokoliv cheatovacího zařízení nebo programu, nebo jiných podvodných metod.
4.7 Úmyslné odpojení ze hry bez udání důvodu.
4.8 Pokud admin usoudí, že tým nebo člen týmu porušil tento Kodex podmínky užití League of Legends nebo jiná pravidla League of Legends, může udělit postih na základě svého vlastního uvážení.
4.9 Člen týmu nesmí používat vulgární, sprostou, obscénní, urážlivou, útočnou, vyhrožující, pomlouvačnou nebo hanlivou mluvu, nebo podněcovat k násilí v místě konání turnaje, v herní lobby, na sociálních sítích týkajících- se ligy, ligovém Discordu nebo na oficiálním Twitch streamu ligy.
4.10 Člen týmu nesmí vůči jinému týmu, divákům, organizátorům nebo komukoliv jinému užít vulgární gestikulace, nebo přesvědčovat jiného člověka k tomuto jednání.
4.11 Pokud není řečeno jinak, porušení těchto pravidel může vést k postihu nehledě na úmyslu spáchání přestupku.
4.12 Šikana je zakázána. Šikanou se myslí systematické, urážlivé a opakovaně nepřátelské chování v delším časovém úseku, nebo jednotlivý akt, který je účelně využit k ostrakizování osoby a narušení jejího duševního pohodlí.
4.13 Sexuální obtěžování je přísně zakázáno. Jako obtěžování je myšleno i využívání pohlaví k získání výhod. Porušení je vnímáno subjektivně za pomocí metrik daných osobou, která je obětí obtěžování. Je aplikována politika nulové tolerance k sexuálním narážkám a nabídkám výhod za sexuální služby.
4.14 Členové týmů se také musí zdržet veškerých rasistických či diskriminačních slov a činů vůči osobě nebo skupině osob stejného pohlaví, rasy, etnicity, národnosti, sociálního původu, sexuální orientace, finančního statusu, náboženství, politického názoru nebo jiného názoru.
4.15 Žádný tým nesmí obdržet nebo nabídnout úplatek hráči, trenérovi, manažerovi, adminovi ligy nebo osobě ve spojení s jiným týmem za protislužbu výhry nebo prohry s jiným týmem.
4.16 Žádný hráč nemůže odporovat rozhodnutí adminů ligy.
4.17 Žádný hráč se nemůže snažit ovlivnit výsledek zápasu jinými způsoby než výkonem ve hře.
4.18 Pokud se prokáže, že se osoba provinila proti pravidlům, obdrží postih podle uvážení adminů ligy.
4.19 Možné postihy mohou být následující:
4.19.1 Ústní varování
4.19.2 Pokuta a/nebo ztráta výhry
4.19.3 Diskvalifikace
4.19.4 Mezinárodní ban na kompetitivní hraní
4.20 Opakované porušení pravidel povede ke zvýšení úrovně trestu.
4.21 Úroveň postihu je výhradně na rozhodnutí adminů ligy.
4.22 Pokud admin usoudí, že hráč porušuje i jiné zásady slušného chování, může mu udělit trest i přesto, že provinění nebylo v pravidlech vysloveně napsáno.

5. Závěrečná ustanovení a komunikace

5.1 Hráč je povinen zúčastnit se vysílaného rozhovoru, pokud je o to požádán adminem ligy.
5.2 Tým je povinen zúčastnit se vysílaného zápasu, pokud je o to požádán adminem ligy.
5.3 Všechna rozhodnutí týkající se interpretace těchto pravidel, možnosti startu hráče, rozlosování a postihy za jejich nedodržení, leží výhradně na adminech a organizátorech ligy.
5.4 Organizátor si vyhrazuje právo dodatečně modifikovat tato pravidla.
5.5 Tato pravidla mohou být pozměněna, modifikována nebo doplněna organizátory pro zajištění fair play a integrity zápasů.
5.6 Veškerá komunikace ohledně ligy probíhá na našem Discord kanále.
5.7 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na e-mail: support@esportliga.cz.
5.8 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu stránky Battlefy nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.
5.9 Všechny streamované zápasy jsou vysílány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.
5.10 Streamování vlastních zápasů je zakázáno.

6. Výhry v soutěži

1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 7.000 Kč
3. místo: 3.000 Kč

ANALYTICKÉ COOKIES

Tyto soubory cookies nám pomáhají porozumět, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Díky anonymnímu shromažďováním informací například víme, jaké stránky jsou nejčastěji navštěvované, na která tlačítka uživatelé klikají apod.

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější.
Ke zpracování těch analytických potřebujeme váš souhlas.