Pravidla

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Povinnosti hráčů

1.1 Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.

1.2 Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

1.3 Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

2.1 Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku).

2.2 Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3 Smurfing je ZAKÁZÁNÝ. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

2.4 Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.5 V případě technického nebo jiného problému může být jeden hráč nahrazen jiným i během samotné hry, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Mapy

3.1 O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Mapy jsou následující:

  • de_mirage
  • de_vertigo
  • de_inferno
  • de_dust2
  • de_overpass
  • de_ancient
  • de_nuke

3.2 V případě BO3 zápasu se banuje stylem: 1 BAN, 2 BAN; 1 PICK, 2 PICK; 1 BAN, 2 BAN; DECIDER. V tomto případě se hrají nože pouze na mapě Decider; jinak si tým vybírá stranu na mapě soupeře.

 

4. Obecná ustanovení

4.1 V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

4.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4.3 Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit opuštění ve formě screenshotu.

4.4 Soupiska může obsahovat maximálně 10 hráčů a musí být potvrzena vedením školy / učitelem zodpovědným za tým (formulář zašleme).
Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali nebo aktivně věnují esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů FPS her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5 letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se v posledních 5 letech umístil na předních příčkách (Top 4 a lepší) větších turnajů v libovolném FPS titulu.
V případě nejasností neváhejte kontaktovat příslušného admina, který bude řešit případy individuálně.
Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují pouze jako coach.
Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří reprezentují svou vysokou školu.
Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení. Výčet není finální a může se s časem měnit.
Světová scéna: 1. Faceit, 2. ESEA, 3. ESL
Domácí scéna: 1. Playzone, 2. eSuba, 3. Grunex, 4. Hitpoint, 5. Sazka

4.5 ELVŠ se mohou účastnit pouze České univerzity. O Slovenské univerzity se postará UniCup a oba národy následně změří síly v mezinárodním superfinále.

4.6 Pokud nastane během zápasu problém nebo situace, kde se týmy nebudou moci shodnout je nutné zápas pozastavit (příkazem !pause) a kontaktovat admina skrze Discord. Na rozpory mezi týmy o zápasu po jeho skončení nebude brán zřetel.

4.7 V případě nejasností neváhejte kontaktovat příslušného admina, který bude řešit případy individuálně.

 

5. Formát ligy

5.1 Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

5.2.1 Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 6 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 5 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.
5.2.2 Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

5.3.1 Playoff

5.3.2 Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.

5.3.3 Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

5.4.1 Tiebreaky

5.4.2 Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

6. Ceny pro vítěze

6.1 Startovné je pro vysoké školy hrazené Esport ligou.
1. místo – Pohár, 500 EUR, showmatch proti eSubě, 5x monitor Samsung G7, 5x EduPlán MINI, 5x WD_Black SSD SN850, 5x zážitek na střelnici od Slevomat.cz a medaile
2. místo – Plaketa, 300 EUR, 5x EduPlán MINI, 5x voucher TEPfactor, 5x zážitek na střelnici od Slevomat.cz a medaile
3. místo – Plaketa, 200 EUR, 5x EduPlán MINI, 5x voucher TEPfactor, 1x lekce pro celý tým na Esport univerzitě a medaile

 

7. Formát zápasu

7.1 Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

7.2 Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 16-0.

7.2.1 Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

7.3 Hraje se systémem MR15 na jednu mapu. Tzn. po 15 kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává“ – není nutno odehrát všech 30 kol. K ukončení zápasu (výhře) je potřeba dosáhnout 16 bodů (vyhraných kol).

7.4 V případě remízy (15-15) se prodlužuje (MR3, start money 10.000). Tzn. týmy hrají dál s 10.000$ na stranu a první tým, který dosáhne 4 bodů vyhrává. Toto prodloužení se může opakovat (pokud dojde k třem vyhraným kolům na obou stranách) a postupuje se stejným způsobem.

7.5 Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, který musí nový termín schválit.

7.6 Mapa je pro každé kolo předem vybrána a je nastavena na serveru. O výběru strany na mapě rozhodne tým, který vyhraje „předkolo“ s noži tzv. knife round.

7.7 Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 5 minut na mapu.

7.8 Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

7.9 Během zápasu je povolený coaching. Trenér se po připojení na server do této role dostane pomocí příkazu v konzoli „coach t“ příp. „coach ct“, dle toho, k jakému týmu patří.

 

8. Harmonogram

8.1 Všechny časy jsou orientační, časy se mohou v průběhu turnaje lehce lišit podle toho jak rychle bude vše odehráno.

8.2.1 Round Robin

8.2.2 Rozpisy časů kol skupin:

Každou středu od 19:00

8.2.3 Streamované zápasy:

Každou středu od 19:00

8.3.1 Playoff

8.3.2 Rozpisy časů kol playoff:

Každou středu od 19:00

8.3.3 Streamované zápasy:

Každou středu od 19:00

8.4.1 Potvrzování účasti na streamu

8.4.1.1 Účast na streamu je třeba potvrdit soukromou zprávou adminovi (Alinas#9766) na Discord s tím, že s daným zápasem na streamu počítáte. Jiná varianta nebude brána v potaz.
8.4.1.2 V případě nepotvrzení účasti na streamu 15 minut před začátkem daného zápasu bude tým, jenž účast nepotvrdil penalizován (viz níže) a na stream bude nasazen zápas jiný.

 

9. Streamování zápasů

9.1 Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 90 sekund vůči právě probíhající hře, tudíž s 0 delayem vůči GOTV.

9.2 Streamování vlastních zápasů

9.2.1 Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 90 sekund.

9.3 Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno.

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

10.1 Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1 V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2 V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

 

10.2 Obecné penalizace

10.2.1 V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2 V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů v FPS titulech na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3 V případě smurfování, hostování nebo accountsharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4 V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5 V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.

 

11. Připojení na server

Server je předem nastavený tak, aby odpovídal pravidlům a nebylo nutné do jeho nastavení nijak zasahovat. Na serveru je vždy aktuální mapa pro daný týden.

Na serveru je také připravený bot, kterého můžete za pomocí jednoduchých chatových příkazů ovládat a sami si tak zápas odřídit. K jednotlivým příkazům budete vždy vyzváni.

Jednotlivé servery – pro informaci, na kterém serveru hrajete se podívejte k detailu vašeho zápasu.

Heslo pro přístup na server je vždy přiděleno adminem v soukromé zprávě na discordu. Pro připojení na server použijte konzoli (~) a příkazem „connect adresa;password heslo“ se připojíte. Např. tedy: „connect 82.208.17.109:27805; password Esportliga“.

Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

 

12. Ovládání serveru

Na serveru je nastavený eBot, který vám umožní ovládat zápas pomocí příkazů v chatu. Všechny příkazy tedy píšete do chatu přímo ve hře. eBot – také do chatu – píše v jaké fázi se zápas nachází a co je potřeba udělat.

Po připojení všech hráčů na server oba týmy musí potvrdit, že jsou připraveni hrát pomocí příkazu !ready. Spustí se tak knife round, po kterém vítěz rozhodne o stranách na mapě. Pokud si vítězný tým přeje zůstat napíše !stay pokud si přeje změnit strany napíše !switch.

Po výběru stran se opět potvrdí pomocí příkazu !ready a zápas začne. Během zápasu lze pomocí příkazu !pause (případně !unpause) hru na konci právě probíhajícího kola zapauzovat (např. pokud dojde k disconnectu hráče atp.).

Pokud byste měli s ovládáním eBota problémy kontaktujte admina. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

 

13. Komunikace

13.1 Komunikace s adminy

13.1.1 Pro nejrychlejší komunikaci se přihlašte na náš Discord.

13.1.1.1 V případě otázek ohledně adminování kontaktujte Kite#3810
13.1.2 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
13.1.3 Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
13.1.4 Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

13.2 Komunikace se soupeři

13.2.1 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje. Turnaje.
13.2.2 Na discordu je třeba komunikovat slušně i se soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

Časté dotazy

V jakých hrách ELVŠ probíhá a jak se můžu přihlásit?

Tvá univerzita se může zapojit do ligy v Counter-Strike: Global Offensive. Pro přihlášení stačí kliknout na tlačítko Přihlásit školu a vyplnit formulář.

Kdo se může přihlásit?

Svoji univerzitu může do ligy registrovat jakýkoliv učitel/student univerzity v České republice a Slovensku. Zástupci českých vysokých škol se registrují na webu esportliga.cz. Týmy reprezentující slovenské školy se musí přihlásit na lancraft.cz.

Hrají CZ týmy proti SK týmům?

České týmy hrají samostatnou ligu ELVŠ, slovenské týmy hrají UniCup. Finalisté obou lig ale postupují do mezinárodního superfinále o tučnou finanční odměnu.

Můžu se spojit s jinou školou?

V sestavě musí nastoupit vždy minimálně čtyři studenti reprezentující danou školu.

Musím něco platit?

Ne, účast v Esport lize vysokých škol tě nestojí ani korunu!

O co se hraje?

O postup do mezinárodního superfinále, monitory Samsung G7, SSD disky WD_BLACK, teambuilding pro celý tým, pohár Esport ligy, partnerské ceny a v neposlední řadě o finanční odměnu ve výši 1000 EUR.

Jak probíhá komunikace?

Pro zodpovězení všech dotazů, vyřešení problémů a organizování turnajů nám můžete napsat na email info@esportliga.cz nebo se připojit na náš Discord.