Pravidla

Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.  Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Pravidla výběru hráčů

1.1 Reprezentační tým se volí dle:

1.1.1 Samostatného výběru hráčů (pokud počet hráčů není dostatečný na sestavení dvou a více týmů – 10 a více studentů).
1.1.2 Kvalifikačního turnaje (interní turnaj v rámci studentů dané školy).
1.1.3 All-star – škola má právo zvolit svůj reprezentační tým kombinací obou výše zmíněných přístupů – tedy kvalifikační turnaj může sloužit pouze jako ukazatel nejlepších hráčů, ze kterých se reprezentační tým sestaví.

1.2 Soupiska může obsahovat maximálně 10 hráčů a musí být potvrzena vedením školy / učitelem zodpovědným za reprezentační tým (formulář zašleme).

1.2.1 Soupisku je možné měnit pouze ve frekvenci jeden hráč za měsíc.

1.3 Start hráčů – Každý tým se skládá z minimálně 4 studentů z dané školy.

1.3.1 Pátý hráč nemusí být z dané školy, pokud splňuje následující pravidla:
1.3.1.1 Hráč je studentem jiné střední školy nebo víceletého gymnázia.
1.3.1.2 Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali nebo aktivně věnují esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů MOBA her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5 letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se v posledních 5 letech umístil na předních příčkách (Top 4 a lepší) větších turnajů v libovolném MOBA titulu.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat příslušného admina, který bude řešit případy individuálně.

1.3.1.3 Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují pouze jako coach.
1.3.1.4 Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení. Výčet není finální a může se s časem měnit.
Světová scéna: 1. Faceit 2. ESEA 3. ESL.
Domácí scéna 1. Playzone, 2. eSuba, 3. Grunex, 4. Hitpoint, 5. Topgaming.

1.3.1.5 Tato omezení neplatí, pokud hráč je studentem školy, na které se odehrává turnaj!

1.3.1.6 Soupiska může obsahovat učitele školy v případě předchozího schválení adminem.

 

2. Smurfing a hostování

2.1 Smurfing – Hráč hraje pod jiným účtem, než je jeho main účet, v tomto případě je hráč povinen udat svůj hlavní účet, aby byl zachován fair play (z důvodu scoutingu), toto platí i pro účty na jiném serveru. Pokud se tak nestane bere se toto jakožto nedovolené smurfování.

2.2 Hostování – Hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3 Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.4 V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

2.4 V každém týmu musí být alespoň 4 studenti z reprezentované SŠ. Pátý hráč může být host, ale musí to být student jakékoliv jiné SŠ.

 

3. Obecná ustanovení

3.1 V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

3.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

3.3 Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

 

4. Formát ligy

4.1 Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

4.2 Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 6 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 5 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.

4.2.1 Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

4.3. Playoff

4.3.1 Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.
4.3.2 Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

4.4 Tiebreaky

4.4.1 Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

5. Startovné a ceny pro vítěze

5.1 Startovné je pro střední školy hrazené Esport ligou.

5.2 Seznam cen:
1. místo Pohár, showmatch proti eSubě, 5x EduPlán MINI, 5x jízda ve Fordu Mustang od Slevomat.cz, 5x WD_BLACK SSD SN850 a medaile
2. místo Plaketa, 5x EduPlán MINI, 5x voucher TEPfactor, 5x VR únikovka od Slevomat.cz a medaile
3. místo Plaketa, 5x EduPlán MINI, 5x voucher TEPfactor, 1x lekce pro celý tým na Esport univerzitě a medaile

 

6. Formát zápasu

6.1 Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

6.2 Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0.

6.2.1 Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

6.3 Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže a ten to musí schválit.

6.4 Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

6.5 Zápasy se odehrávají na serveru EUNE v případě dohody mezi oběma týmy lze odehrát zápas i na jiném serveru.

6.6 Zápasy se odehrávají ve formátu Tournament Draft.

6.7 Placeholdery jsou povoleny

 

7. Komunikace

7.1 Komunikace s adminy

7.1.1 Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.
7.1.1.1 V případě otázek ohledně adminování kontaktujte Kite#3810, v případě otázek ohledně cen, organizace, soupisek kontaktujte Tykoo#1636

7.1.2 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
7.1.3 Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
7.1.4 Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

7.2 Komunikace se soupeři

7.2.1 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.
7.2.2 Na Discordu je třeba komunikovat slušně i s soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

8. Harmonogram

8.1. Všechny časy jsou orientační, časy se mohou v průběhu turnaje lehce lišit podle toho jak rychle bude vše odehráno.

8.2 Round Robin

8.2.1 Rozpisy časů kol skupin:

každé úterý od 17:00

8.2.2 Streamované zápasy:

každé úterý od 17:00

8.3 Playoff

8.3.1 Rozpisy časů kol playoff:

každé úterý od 17:00

8.3.2 Streamované zápasy:

každé úterý od 17:00

8.4 Potvrzování účasti na streamu

8.4.1 Účast na streamu je třeba potvrdit soukromou zprávou adminovi (Alinas#9766) na discord s tím, že s daným zápasem na streamu počítáte. Jiná varianta nebude brána v potaz.
8.4.2 V případě nepotvrzení účasti na streamu 15 minut před začátkem daného zápasu bude tým, jenž účast nepotvrdil penalizován (viz níže) a na stream bude nasazen zápas jiný.

 

9. Streamování zápasů

9.1. Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.

9.2. Streamování vlastních zápasů

9.2.1 Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 180 sekund

9.3 Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno.

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

10.1 Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1 V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2 V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

10.2 Obecné penalizace

10.2.1 V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2 V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů v MOBA titulech na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3 V případě smurfování, hostování nebo accountsharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4 V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5.. V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.

Časté dotazy

V jakých hrách ELSŠ probíhá?

Tvá škola se může zapojit do turnaje League of Legends 5v5.

Jak můžu přihlásit svoji školu?

Stačí kliknout na tlačítko Přihlásit školu a vyplnit formulář.

Kdo se může přihlásit?

Svoji školu může do ligy registrovat jakýkoliv učitel/student střední školy či víceletého gymnázia v České a Slovenské republice. Podmínkou registrace je ověření, že se jedná skutečně o zástupce dané školy.

Kolik hráčů může naší škole hostovat?

V každém týmu může hostovat vždy pouze jeden hráč z jiné střední školy nebo gymnázia.

Musím něco platit?

Ne, účast v Esport lize středních škol vás nestojí ani korunu!

Jak probíhá komunikace?

Pro zodpovězení všech dotazů, vyřešení problémů a organizování turnajů nám můžete napsat na email info@esportliga.cz nebo se připojit na náš Discord.

O co se hraje?

O titul Mistra středních škol, o pohár Esport ligy, o mnoho cen jako jsou studijní programy, periferie od partnerů, PUMA merch nebo eSuba merch!

Plánujete pořádat ligy i v dalších hrách?

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme soutěžit pouze v League of Legends. Při velkém zájmu rádi rozšíříme naši nabídku. Ne všechny hry jsou však vhodné (jako například střílečky).