Pravidla

League of Legends
Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o. (dále jen “Organizátor”).
Admin (vedoucí) soutěže je osoba určená organizátorem za účelem plynulého průběhu ligy. Admin má dále právo na změnu/úpravu pravidel, jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním případě, který si to bude vyžadovat.
Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

1. Registrace a Soupiska týmu
1.1 Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.
1.2 Soupiska může obsahovat maximálně 10 hráčů a musí být potvrzena vedením školy / učitelem zodpovědným za reprezentační tým (formulář zašleme).
1.3 Při dosažení počtu deseti hráčů v soupisce není možné jakkoliv doplnit další hráče.
1.4 V každém týmu musí být minimálně 4 studenti dané školy/gymnázia, pátý hráč může být externí, pokud splňuje následující podmínky.
1.4.1 Hráč je studentem jiné střední školy nebo víceletého gymnázia.
1.4.2 Hráč není profesionálním či polo-profesionálním hráčem – neúčastnil se v posledních pěti letech nejvyšších domácích soutěží Hitpoint Masters či Hitpoint Challengers.
1.5 Každý tým má možnost mít v týmu trenéra, který nemusí být studentem dané školy/gymnázia.
1.6 Každý tým má povinnost mít svůj tým pojmenovaný při registraci na challmode dle názvu školy, kterou reprezentuje.

2. Formát ligy
2.1 Liga se skládá ze dvou části a to skupinové fáze a play-off fáze
2.2 Dle počtu registrovaných týmu budou týmy po ukončení registrací rozlosovány do skupiny, kde postupně odehrají BO1 zápasy každý s každým.
2.3 Na odehrání určitého utkání mají vždy týmy 7denní limit, pokud tak nesplní, bude jim datum zápasu přiděleno adminem.
2.4 Z každé skupiny postupují do play-off dva nejlepší týmy
2.5 V případě stejného počtu bodů dvou týmů ve skupině rozhoduje vzájemný duel mezi týmy o jejich postavení.
2.6 V případě stejného počtu bodů mezi třemi a více týmy ve skupině rozhoduje tiebreaker, který bude sestaven adminem na základě délky jednotlivých her v základní skupině.
2.7 Play-off se skládá z osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále – veškeré zápasy jsou BO3.
2.8 Play-off zápasy mají přesný termín a nelze jej měnit jinak, než po konzultaci s protějším týmem a adminem ligy.

3. Formát zápasu
3.1 Tým na horní straně bracketu, či na levé straně zápasu je vždy tým, který bude hrát blue side.
3.2 V rámci BO3 série má tým, který prohrál předcházející zápas v sérii právo na výběr strany do dalšího utkání v sérii. Toto je nutno nahlásit do pěti minut od ukončení předchozího zápasu soupeři a adminovi.
3.3 Pick&Ban fáze jednotlivých zápasů bude probíhat skrze stránku https://draftlol.dawe.gg/
3.4 Do lobby se týmy napojí skrze kód, který vygeneruje stránka challengermode a následně se seřadí tzn. „TOP to BOT“
3.5 Hráči jsou povinni zvolit si stejné championy, jako při pick&ban fázi skrze draftlol a není jim povoleno opustit lobby z jiného důvodu, než by byl technický problém.
3.6 Každý tým má nárok na pauzu z technických důvodů během utkání, která může být maximálně 15 minut.

4. Kodex chování
4.1 Od týmů se očekává, že budou hrát ve všech zápasech na maximum. Také se očekává, že se budou vyhýbat výkyvům chování, které se neslučují s dobrými mravy, upřímností a „fair play“. Porušení tohoto pravidla může vést k penalizaci na základě vlastního rozhodnutí admina ligy.
4.2 Je přísně zakázáno jakoukoliv tajnou dohodou ovlivnit výsledek utkání.
4.2.1 Slabá hra – kdy hráči hrají výrazně pod své možnosti. Jako slabou hrou se také rozumí hra, která ohrožuje kompetitivní integritu a kvalitu ligy.
4.2.2 Předdomluva o rozdělení finanční odměny nebo o jiné formě kompenzace.
4.2.3 Posílání nebo přijímání signálů, elektronických či jiných, z vnějších zdrojů k/od hráče.
4.2.4 Záměrná prohra hry za kompenzaci, nebo skrz jiný důvod, nebo podněcování hráče k dané prohře.
4.2.5 Postihnutelný může být i pokus o takové jednání
4.3 Hacking, který je definován jako jakákoliv modifikace klientu hry League of Legends.
4.4 Exploiting, což je definováno jako úmyslné využití jakékoliv chyby ve hře ve svůj prospěch.
4.5 Ringing, čímž je myšleno užívání účtu jiného hráče, vydávání se za něj, nebo domlouvání takového jednání.
4.6 Používání jakéhokoliv cheatovacího zařízení nebo programu, nebo jiných podvodných metod.
4.7 Úmyslné odpojení ze hry bez udání důvodu.
4.8 Pokud admin usoudí, že tým nebo člen týmu porušil tento Kodex podmínky užití League of Legends nebo jiná pravidla League of Legends, může admin udělit postih na základě svého vlastního uvážení.
4.9 Člen týmu nesmí používat vulgární, sprostou, obscénní, urážlivou, útočnou, vyhrožující, pomlouvačnou nebo hanlivou mluvu, nebo podněcovat k násilí v místě konání turnaje, v herní lobby, na sociálních sítích týkajících-se ligy, ligovém Discordu nebo na oficiálním Twitch streamu ligy.
4.10 Člen týmu nesmí vůči jinému týmu, divákům, organizátorům nebo komukoliv jinému užít vulgární gestikulace, nebo přesvědčovat jiného člověka k tomuto jednání.
4.11 Pokud není řečeno jinak, porušení těchto pravidel může vést k postihu nehledě na úmyslu spáchání přestupku.
4.12 Šikana je zakázána. Šikanou se myslí systematické, urážlivé a opakovaně nepřátelské chování v delším časovém úseku, nebo jednotlivý akt, který je účelně využit k ostrakizování osoby a narušení jejího duševního pohodlí.
4.13 Sexuální obtěžování je přísně zakázáno. Jako obtěžování je myšleno i využívání pohlaví k získání výhod. Porušení je vnímáno subjektivně za pomocí metrik daných osobou, která je obětí obtěžování. Je aplikována politika nulové tolerance k sexuálním narážkám a nabídkám výhod za sexuální služby.
4.14 Členové týmů se také musí zdržet veškerých rasistických či diskriminačních slov a činů vůči osobě nebo skupině osob stejného pohlaví, rasy, etnicity, národnosti, sociálního původu, sexuální orientace, finančního statusu, náboženství, politického názoru nebo jiného názoru.
4.15 Žádný tým nesmí obdržet nebo nabídnout úplatek hráči, trenérovi, manažerovi, adminovi ligy, nebo osobě ve spojení s jiným týmem, za protislužbu výhry nebo prohry s jiným týmem.
4.16 Žádný hráč nemůže odporovat rozhodnutí adminů ligy.
4.17 Žádný hráč se nemůže snažit ovlivnit výsledek zápasu jinými způsoby než výkonem ve hře.
4.18 Pokud se prokáže, že se osoba provinila proti pravidlům, obdrží postih podle uvážení adminů ligy.
4.19 Možné postihy mohou být následující:
4.19.1 Ústní varování
4.19.2 Pokuta a/nebo ztráta výhry
4.19.3 Diskvalifikace
4.19.4 Mezinárodní ban na kompetitivní hraní
4.20 Opakované porušení pravidel povede ke zvýšení úrovně trestu.
4.21 Úroveň postihu je výhradně na rozhodnutí adminů ligy.
4.22 Pokud admin usoudí, že hráč porušuje i jiné zásady slušného chování, může mu udělit trest i přesto, že provinění nebylo v pravidlech vysloveně napsáno.

5. Následná ustanovení a komunikace
5.1 Hráč je povinen zúčastnit se vysílaného rozhovoru, pokud je o to požádán adminem ligy.
5.2 Tým je povinen zúčastnit se vysílaného zápasu, pokud je o to požádán adminem ligy.
5.3 Všechna rozhodnutí týkající-se interpretace těchto pravidel, možnosti startu hráče, rozlosování a postihy za jejich nedodržení, leží výhradně na adminech a organizátorech ligy.
5.4 Organizátor si vyhrazuje právo dodatečně modifikovat tato pravidla a o takovéto modifikaci informovat týmy s dostatečným předstihem na ligovém Discordu.
5.5 Tyto pravidla mohou být pozměněny, modifikovány nebo doplněny organizátory pro zajištění „fair play“ a integrity zápasů.
5.6 Veškerá komunikace ohledně ligy probíhá na našem discordu :
5.7 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na email info@esportliga.cz.
5.8 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.
5.9 Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.
5.10 Streamování vlastních zápasů je dovoleno pouze v případě, že daný zápas již není na officiálním streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 180 sekund

6. Ceny
TBD

Časté dotazy

V jakých hrách ELSŠ probíhá?

Tvá škola se může zapojit do turnaje League of Legends 5v5.

Jak můžu přihlásit svoji školu?

Stačí kliknout na tlačítko Přihlásit školu a vyplnit formulář.

Kdo se může přihlásit?

Svoji školu může do ligy registrovat jakýkoliv učitel/student střední školy či víceletého gymnázia v České a Slovenské republice. Podmínkou registrace je ověření, že se jedná skutečně o zástupce dané školy.

Kolik hráčů může naší škole hostovat?

V každém týmu může hostovat vždy pouze jeden hráč z jiné střední školy nebo gymnázia.

Musím něco platit?

Ne, účast v Esport lize středních škol vás nestojí ani korunu!

Jak probíhá komunikace?

Pro zodpovězení všech dotazů, vyřešení problémů a organizování turnajů nám můžete napsat na email info@esportliga.cz nebo se připojit na náš Discord.

O co se hraje?

O titul Mistra středních škol, o pohár Esport ligy, o mnoho cen jako jsou studijní programy, periferie od partnerů, PUMA merch nebo eSuba merch!

Plánujete pořádat ligy i v dalších hrách?

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme soutěžit pouze v League of Legends. Při velkém zájmu rádi rozšíříme naši nabídku. Ne všechny hry jsou však vhodné (jako například střílečky).