Pravidla

League of Legends 5v5 – 3. sezona

5. října 2021 – 15. prosince 2021

Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.  Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Pravidla výběru hráčů

 

1.1 Reprezentační tým se volí dle:

1.1.1 Samostatného výběru hráčů (pokud počet hráčů není dostatečný na sestavení dvou a více týmů – 10 a více studentů).
1.1.2 Kvalifikačního turnaje (interní turnaj v rámci studentů dané školy).
1.1.3 All-star – škola má právo zvolit svůj reprezentační tým kombinací obou výše zmíněných přístupů – tedy kvalifikační turnaj může sloužit pouze jako ukazatel nejlepších hráčů, ze kterých se reprezentační tým sestaví.

1.2 Soupiska může obsahovat maximálně 10 hráčů a musí být potvrzena vedením školy / učitelem zodpovědným za reprezentační tým (formulář zašleme).

1.2.1 Soupisku je možné měnit pouze ve frekvenci jeden hráč za měsíc.

1.3 Start hráčů – Každý tým se skládá z minimálně 4 studentů z dané školy.

1.3.1 Pátý hráč nemusí být z dané školy, pokud splňuje následující pravidla:
1.3.1.1 Hráč je studentem jiné střední školy nebo víceletého gymnázia.
1.3.1.2 Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali nebo aktivně věnují esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů MOBA her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5 letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se v posledních 5 letech umístil na předních příčkách (Top 4 a lepší) větších turnajů v libovolném MOBA titulu.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat příslušného admina, který bude řešit případy individuálně.

1.3.1.3 Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují pouze jako coach.
1.3.1.4 Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení. Výčet není finální a může se s časem měnit.
Světová scéna: 1. Faceit 2. ESEA 3. ESL.
Domácí scéna 1. Playzone, 2. eSuba, 3. Grunex, 4. Hitpoint, 5. Topgaming.

1.3.1.5 Tato omezení neplatí, pokud hráč je studentem školy, na které se odehrává turnaj!

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1 Smurfing – Hráč hraje pod jiným účtem, než je jeho main účet, v tomto případě je hráč povinen udat svůj hlavní účet, aby byl zachován fair play (z důvodu scoutingu), toto platí i pro účty na jiném serveru. Pokud se tak nestane bere se toto jakožto nedovolené smurfování.

2.2 Hostování – Hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3 Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.4 V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Obecná ustanovení

 

3.1 V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

3.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

3.3 Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

4. Formát ligy

 

4.1 Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

4.2 Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 6 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 5 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.

4.2.1 Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

4.3. Playoff

4.3.1 Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.
4.3.2 Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

4.4 Tiebreaky

4.4.1 Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

5. Startovné a ceny pro vítěze

 

5.1 Startovné je pro střední školy hrazené Esport ligou.

5.2 Seznam cen:
1. místo Pohár, 5x EduPlán MINI, 5x jednodenní skipas Ještěd, 5x WD_BLACK SSD, 5x Riot Points a medaile
2. místo Plaketa, 5x individuální lekce na Esport univerzitě, 5x Riot Points a medaile
3. místo Plaketa, lekce pro celý tým na Esport univerzitě, 5x Riot Points a medaile

 

6. Formát zápasu

 

6.1 Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

6.2 Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0.

6.2.1 Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

6.3 Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže a ten to musí schválit.

6.4 Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

6.5 Zápasy se odehrávají na serveru EUNE v případě dohody mezi oběma týmy lze odehrát zápas i na jiném serveru.

6.6 Zápasy se odehrávají ve formátu Tournament Draft.

6.7 Placeholdery jsou povoleny

 

7. Komunikace

 

7.1 Komunikace s adminy

7.1.1 Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.
7.1.1.1 V případě otázek ohledně adminování kontaktujte Alinas#9766, v případě otázek ohledně cen, organizace, soupisek kontaktujte Tykoo#1636

7.1.2 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
7.1.3 Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
7.1.4 Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

7.2 Komunikace se soupeři

7.2.1 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.
7.2.2 Na Discordu je třeba komunikovat slušně i s soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

8. Harmonogram

 

8.1. Všechny časy jsou orientační, časy se mohou v průběhu turnaje lehce lišit podle toho jak rychle bude vše odehráno.

8.2 Round Robin

8.2.1 Rozpisy časů kol skupin:

bude doplněno

8.2.2 Streamované zápasy:

bude doplněno

8.3 Playoff

8.3.1 Rozpisy časů kol playoff:

bude doplněno

8.3.2 Streamované zápasy:

bude doplněno

8.4 Potvrzování účasti na streamu

8.4.1 Účast na streamu je třeba potvrdit soukromou zprávou adminovi (Alinas#9766) na discord s tím, že s daným zápasem na streamu počítáte. Jiná varianta nebude brána v potaz.
8.4.2 V případě nepotvrzení účasti na streamu 15 minut před začátkem daného zápasu bude tým, jenž účast nepotvrdil penalizován (viz níže) a na stream bude nasazen zápas jiný.

 

9. Streamování zápasů

 

9.1. Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.

9.2. Streamování vlastních zápasů

9.2.1 Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 180 sekund

9.3 Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno.

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

 

10.1 Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1 V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2 V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

10.2 Obecné penalizace

10.2.1 V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2 V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů v MOBA titulech na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3 V případě smurfování, hostování nebo accountsharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4 V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5.. V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.

Brawl Stars 3v3

Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.  Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Obecná pravidla

 

1.2. Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.

1.3. Hráči jsou povinni hrát na svých Brawl Stars účtech, registrovaných na webu organizátora.

1.4. Veškerá komunikace probíhá na Discordu Esport ligy popřípadě v přímé komunikaci s adminem.

1.5. Kapitáni týmů jsou povinni být v kontaktu s adminem po dobu trvání turnaje.

1.6. Kapitáni týmu ručí za své hráče v jakémkoliv ohledu. Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

1.7. Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

1.8. Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic protihráčů.

1.9. Spectator je povolen pokud souhlasí oba dva kapitáni!

1.10. Každý tým může mít jednoho náhradníka pokud splňuje pravidlo 2.3. Startu hráčů.

1.11. Každý tým může mít jednoho coache, na kterého se nevztahují omezení dané pravidlem 2.3. Start hráčů.

1.12. Na každém utkání musí být vždy přítomni tři hráči daného týmu, nelze hrát s botem z hry, pokud nenastane situace v bodu 1.12.

1.13. Každý hráč je zodpovědný za své internetové připojení, hardware a software.

1.14. Při odpojení jednoho hráče ze hry, tým pokračuje v hraní s botem.

1.15. Po skončení každé hry je kapitán vítězného týmu povinen pořídit si screenshot dokazující jejich vítězství v dané hře. Na screenshotu musí být vidět hrdinové, výhra a nicky soupeřů obou týmů, se kterými utkání proběhlo.

1.16. Pokud chce tým vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu, kapitán daného týmu je povinen to nahlásit adminovi maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud kapitán tuto možnost nevyužije tak na protest jeho týmu nebude brán zřetel.

1.17.Pokud tým zahájí první zápas ze série, ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře. Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

1.18. Pokud některý hráč z týmu zvolí pro hru zabanovanou postavu, tak mají kapitáni týmů možnost domluvit se na stornu dané hry a začít hru novou s již správnými picky. Pokud soupeř nebude chtít novou hru, tak tým, ve kterém byla zvolena a použita zabanovaná postava ztrácí jeden bod v dané sérii.

1.19. Pokud týmy mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, nepovolené postavy, neregulérní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest přes discord adminovi.

1.20. Liga má určený ligový čas k odehrání zápasů. Týmy mohou po dohodě zápasy předehrávat.

1.21. Hráči nesmí používat jakkoliv vulgární a urážlivá jména/přezdívky.

1.22. Administrátor turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.23. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

 

2. Pravidla výběru hráčů

 

2.1. Reprezentační tým se volí dle:

2.1.1. Samostatného výběru hráčů (pokud počet hráčů není dostatečný na sestavení dvou a více týmů – 6 a více studentů).
2.1.2. Kvalifikačního turnaje (interní turnaj v rámci studentů dané školy).
2.1.3. All-star – škola má právo zvolit svůj reprezentační tým kombinací obou výše zmíněných přístupů – tedy kvalifikační turnaj může sloužit pouze jako ukazatel nejlepších hráčů, ze kterých se reprezentační tým sestaví.

2.2. Soupiska může obsahovat maximálně 6 hráčů a musí být potvrzena vedením školy / učitelem zodpovědným za reprezentační tým (formulář zašleme).

2.2.1. Soupisku je možné měnit pouze ve frekvenci jeden hráč za měsíc.

2.3. Start hráčů – Každý tým se skládá z minimálně 2 studentů z dané školy.

2.3.1. Třetí hráč nemusí být z dané školy, pokud splňuje následující pravidla:
2.3.1.1. Hráč je studentem jiné střední školy nebo víceletého gymnázia.

 

3. Smurfing a hostování

 

3.1. Smurfing – Hráč hraje pod jiným účtem, než je jeho main účet, v tomto případě je hráč povinen udat svůj hlavní účet, aby byl zachován fair play (z důvodu scoutingu), toto platí i pro účty na jiném serveru. Pokud se tak nestane bere se toto jakožto nedovolené smurfování.

3.2. Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.3. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

3.4. V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

4. Obecná ustanovení

 

4.1. V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

4.2. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4.3. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

 

5. Formát lig

 

5.1. Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

5.2 Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 6 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 5 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.

5.2.1. Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

5.3. Playoff

5.3.1. Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.
5.3.2. Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

5.4. Tiebreaky

5.4.1. Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

6. Startovné a ceny pro vítěze

 

6.1. Startovné je pro střední školy hrazené Esport ligou.

6.2. Seznam cen:
1.místo – bude doplněno
2. místo – bude doplněno
3. místo – bude doplněno

 

7. Formát zápasu

 

7.1. Zápas se hraje formou 3 na 3 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 3. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 2.

7.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0.

7.2.1. Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

7.3. Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže a ten to musí schválit.

7.4. Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

 

8. Komunikace

 

8.1. Komunikace s adminy

8.1.1. Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.
8.1.1.1. V případě otázek ohledně adminování, ohledně cen, organizace, soupisek, kontaktujte Eff3cT#8307.

8.1.2. Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
8.1.3. Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
8.1.4. Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

8.2. Komunikace se soupeři

8.2.1. Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.
8.2.2. Na Discordu je třeba komunikovat slušně i s soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

9. Streamování zápasů

 

9.1. Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.

9.2. Streamování vlastních zápasů

9.2.1. Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 180 sekund

9.3. Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

 

10.1. Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1. V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2. V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

10.2. Obecné penalizace

10.2.1. V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2. V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3. V případě smurfování, hostování nebo accountsharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4. V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5. V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.

Wild Rift 5v5

Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.  Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Obecná pravidla

 

1.1. Do ligy se může přihlásit jakákoli střední škola či víceleté gymnázium z České republiky a Slovenska.

1.2. Hráči jsou povinni hrát na svých Riot účtech, registrovaných na webe organizátora.

1.3. Veškerá komunikace probíhá na Discordu Esport ligy popřípadě v přímé komunikaci s adminem.

1.4. Kapitáni týmů jsou povinni být v kontaktu s adminem po dobu trvání turnaje.

1.5. Kapitáni týmu ručí za své hráče v jakémkoliv ohledu. Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

1.6. Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.

1.7. Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic protihráčů.

1.8. Spectator je povolen pokud souhlasí oba dva kapitáni!

1.9. Každý tým může mít jednoho náhradníka pokud splňuje pravidlo 2.3. Startu hráčů.1.10. Každý tým může mít jednoho coache, na kterého se nevztahují omezení dané pravidlem 2.3. Start hráčů.

1.11. Na každém utkání musí být vždy přítomni pět hráčů daného týmu, nelze hrát s botem z hry, pokud nenastane situace v bodu 1.12.1.12. Každý hráč je zodpovědný za své internetové připojení, hardware a software.

1.13. Při odpojení jednoho hráče ze hry, tým pokračuje v hraní s botem.

1.14. Po skončení každé hry je kapitán vítězného týmu povinen pořídit si screenshot dokazující jejich vítězství v dané hře. Na screenshotu musí být vidět hrdinové, výhra a nicky soupeřů obou týmů, se kterými utkání proběhlo.

1.15. Pokud chce tým vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu, kapitán daného týmu je povinen to nahlásit adminovi maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud kapitán tuto možnost nevyužije tak na protest jeho týmu nebude brán zřetel.

1.16. Pokud tým zahájí první zápas ze série, ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře. Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

1.17. Pokud některý hráč z týmu zvolí pro hru zabanovanou postavu, tak mají kapitáni týmů možnost domluvit se na stornu dané hry a začít hru novou s již správnými picky. Pokud soupeř nebude chtít novou hru, tak tým, ve kterém byla zvolena a použita zabanovaná postava ztrácí jeden bod v dané sérii.

1.18. Pokud týmy mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, nepovolené postavy, neregulérní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest přes discord adminovi.

1.19. Liga má určený ligový čas k odehrání zápasů. Týmy mohou po dohodě zápasy předehrávat.

1.20. Hráči nesmí používat jakkoliv vulgární a urážlivá jména/přezdívky.

1.21. Administrátor turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.22. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

 

2. Pravidla výběru hráčů

 

2.1. Reprezentační tým se volí dle:

2.1.1. Samostatného výběru hráčů (pokud počet hráčů není dostatečný na sestavení dvou a více týmů – 10 a více studentů).
2.1.2. Kvalifikačního turnaje (interní turnaj v rámci studentů dané školy).2.1.3. All-star – škola má právo zvolit svůj reprezentační tým kombinací obou výše zmíněných přístupů – tedy kvalifikační turnaj může sloužit pouze jako ukazatel nejlepších hráčů, ze kterých se reprezentační tým sestaví.

2.2. Soupiska může obsahovat maximálně 10 hráčů a musí být potvrzena vedením školy / učitelem zodpovědným za reprezentační tým (formulář zašleme).

2.2.1. Soupisku je možné měnit pouze ve frekvenci jeden hráč za měsíc.

2.3. Start hráčů – Každý tým se skládá z minimálne 4 studentů z dané školy.

2.3.1. Třetí hráč nemusí být z dané školy, pokud splňuje následující pravidla:
2.3.1.1. Hráč je studentem jiné střední školy nebo víceletého gymnázia.

 

3. Smurfing a hostování

 

3.1. Smurfing – Hráč hraje pod jiným účtem, než je jeho main účet, v tomto případě je hráč povinen udat svůj hlavní účet, aby byl zachován fair play (z důvodu scoutingu), toto platí i pro účty na jiném serveru. Pokud se tak nestane bere se toto jakožto nedovolené smurfování.

3.2. Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.3. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

3.4. V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

4. Obecná ustanovení

 

4.1. V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

4.2. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4.3. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

 

5. Formát lig

 

5.1. Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

5.2. Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 6 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 5 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.

5.2.1. Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

5.3. Playoff

5.3.1. Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.

5.3.2. Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

5.4. Tiebreaky

5.4.1. Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

6. Startovné a ceny pro vítěze

 

6.1. Startovné je pro střední školy hrazené Esport ligou.

6.2.1. Seznam cen:
1. místo – bude doplněno
2. místo – bude doplněno
3. místo – bude doplněno

 

7. Formát zápasu

 

7.1. Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

7.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0.

7.2.1 Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

7.3. Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže a ten to musí schválit.

7.4. Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

 

8. Komunikace

 

8.1. Komunikace s adminy

8.1.1. Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.

8.1.1.1. V případě otázek ohledně adminování, ohledně cen, organizace, soupisek, kontaktujte Eff3cT#8307.

8.1.2. Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
8.1.3. Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
8.2.4. Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

8.2. Komunikace se soupeři

8.2.1. Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.

8.2.2. Na Discordu je třeba komunikovat slušně i s soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

9. Streamování zápasů

 

9.1. Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.

9.2. Streamování vlastních zápasů

9.2.1. Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 180 sekund

9.3. Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

 

10.1. Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1. V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2. V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

10.2. Obecné penalizace

10.2.1. V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2. V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3. V případě smurfování, hostování nebo accountsharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4. V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5. V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.