Pravidla

Counter-Strike: Global Offensive

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

1. Povinnosti hráčů

 

1.1. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.

1.2. Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

1.3. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku).

2.2. Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3. Smurfing je ZAKÁZÁNÝ. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

2.4. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.5. V případě technického nebo jiného problému může být jeden hráč nahrazen jiným i během samotné hry, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Mapy

 

3.1. Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit.

3.2. O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Ligové mapy jsou následující:

  • de_mirage
  • de_vertigo
  • de_inferno
  • de_dust2
  • de_overpass
  • de_train
  • de_nuke

3.3. V případě BO3 zápasu se banuje stylem: 1 BAN, 2 BAN; 1 PICK, 2 PICK; 1 BAN, 2 BAN; DECIDER. V tomto případě se hrají nože pouze na mapě Decider; jinak si tým vybírá stranu na mapě soupeře.

 

4. Obecná ustanovení

 

4.1. V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

4.2. Je zakázáno používat jakékoliv skiny na modely postav, které nejsou v základu hry.

4.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4.4. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit opuštění ve formě screenshotu.

4.5. Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů fps her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5ti letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se posledních 5ti letech umístil na předních příčkách (TOP4 a lepší) větších turnajů v libovolném fps titulu. Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují v pozici trenéra.

Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení. Výčet není finální a může se s časem měnit. Pro lepší orientaci doporučujeme využít portál hltv.org, který všechny turnaje v counter strike eviduje.

Světová scéna: 1. Faceit 2. ESEA 3. ESL

Domácí scéna: 1. Playzone 2. eSuba 3. Grunex 4. Hitpoint

4.6. Pokud nastane během zápasu problém nebo situace, kde se týmy nebudou moci shodnout je nutné zápas pozastavit (příkazem !pause) a kontaktovat admina skrze Discord. Na rozpory mezi týmy o zápasu po jeho skončení nebude brán zřetel.

4.7. Zápasy které nejsou na streamované na Twitchi Esportligy, můžou hráči streamovat pro interní účely a přátele. Musí být dodrženo delay a stream nesmí nijak odtahovat pozornost od streamovaného zápasu Esportligy. Každý má ohlašovací povinnost o svém streamu informovat admina.

 

5. Formát ligy

 

Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. Pro podrobnější informace k formátu jednotlivých zápasů se podívejte do příslušné sekce pravidel.

Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle následujícího postupu:

1) Tým, který má lepší poměr vyhraných kol ku prohraným kolům.

2) Tým, který uhrál více kol.

3) Vzájemný zápas.

Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo. Z každé skupiny postupují do play-off 4 nejlepší týmy.

 

6. Startovné a ceny pro vítěze

 

6.1. Startovné je 4000 Kč za tým. Tato částka nám pomůže pokrýt výdaje za administraci ligy, komentátory, livestream, ceny pro vítěze a zaznamenání významných momentů sezóny.
6.2.
1. místo Pohár, 5x zážitek VR únikovka, periferie Niceboy ORYX K300X, X310 a M300 Duke, eSuba merch, medaile
2. místo Plaketa , 5x eSuba tričko a náramek, medaile
3. místo Plaketa, 5x eSuba náramek, medaile

 

7. Formát zápasu

 

7.1. Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

7.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 16-0.

7.2.1. Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

7.3. Hraje se systémem MR15 na jednu mapu. Tzn. po 15 kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává“ – není nutno odehrát všech 30 kol. K ukončení zápasu (výhře) je potřeba dosáhnout 16 bodů (vyhraných kol).

7.5. V případě remízy (15-15) se prodlužuje (MR3, startmoney 10.000). Tzn. týmy hrají dál s 10.000$ na stranu a první tým, který dosáhne 4 bodů vyhrává. Toto prodloužení se může opakovat (pokud dojde k třem vyhraným kolům na obou stranách) a postupuje se stejným způsobem.

7.6. Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, který musí nový termín schválit.

7.7. Mapa je pro každé kolo předem vybrána a je nastavena na serveru. O výběru strany na mapě rozhodne tým, který vyhraje „předkolo“ s noži tzv. Knife round.

7.8. Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 5 minut na mapu.

7.9. Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

7.10. Během zápasu je povolený coaching. Trenér se po připojení na server do této role dostane pomocí příkazu v konzoli „coach t“ příp. „coach ct“, dle toho, k jakému týmu patří.

 

8. Připojení na server

 

Server je předem nastavený tak, aby odpovídal pravidlům a nebylo nutné do jeho nastavení nijak zasahovat. Na serveru je vždy aktuální mapa pro daný týden.

Na serveru je také připravený bot, kterého můžete za pomocí jednoduchých chatových příkazů ovládat a sami si tak zápas odřídit. K jednotlivým příkazům budete vždy vyzváni.

Jednotlivé servery – pro informaci, na kterém serveru hrajete se podívejte k detailu vašeho zápasu.

Heslo pro přístup na server je vždy „Esportliga“. Pro připojení na server použijte konzoli (~) a příkazem „connect adresa;password heslo“ se připojíte. Např. tedy: „connect 82.208.17.109:27805; password Esportliga“.

Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

 

9. Ovládání serveru

 

Na serveru je nastavený eBot, který vám umožní ovládat zápas pomocí příkazů v chatu. Všechny příkazy tedy píšete do chatu přímo ve hře. eBot – také do chatu – píše v jaké fázi se zápas nachází a co je potřeba udělat.

Po připojení všech hráčů na server oba týmy musí potvrdit, že jsou připraveni hrát pomocí příkazu !ready. Spustí se tak knife round, po kterém vítěz rozhodne o stranách na mapě. Pokud si vítězný tým přeje zůstat napíše !stay pokud si přeje změnit strany napíše !switch.

Po výběru stran se opět potvrdí pomocí příkazu !ready a zápas začne. Během zápasu lze pomocí příkazu !pause (případně !unpause) hru na konci právě probíhajícího kola zapauzovat (např. pokud dojde k disconnectu hráče atp.).

Pokud byste měli s ovládáním eBota problémy kontaktujte admina. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

 

10. Komunikace

 

10.1. Komunikace s adminy

 

10.1.1. Pro nejrychlejší komunikaci se přihlašte na náš Discord.

10.1.2. Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.

10.1.3. Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.

 

10.2. Komunikace se soupeři

 

10.2.1. Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.

League of Legends

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

1. Povinnosti hráčů

 

1.1. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.
1.2. Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“.
1.3. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku).
2.2. Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.
2.3. Smurfing je ZAKÁZÁNÝ. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.
2.4. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.
2.5. V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Obecná ustanovení

 

3.1. V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.
3.2. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.
3.3. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.
3.4. Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů moba her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5ti letech:
a) hrál za přední českou esportovou organizaci,
b) pokud se posledních 5ti letech umístil na předních příčkách (TOP4 a lepší) větších turnajů v libovolném moba titulu.

Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují pouze v pozici trenéra. Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení: 1. Playzone 2. eSuba 3. Grunex 4. Hitpoint (výčet není finální a může se s časem měnit).
3.5. Pokud nastane během zápasu problém nebo situace, kde se týmy nebudou moci shodnout je nutné zápas pozastavit (příkazem !pause) a kontaktovat admina skrze Discord. Na rozpory mezi týmy o zápasu po jeho skončení nebude brán zřetel.

 

4. Formát ligy

 

4.1. Každá liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff.
Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. Pro podrobnější informace k formátu jednotlivých zápasů se podívejte do příslušné sekce pravidel.
4.2. Případné shody na příčkách se budou rozhodovat dle vzájemného zápasu.
4.3. Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo. Do playoff postupují 4 nejlepší týmy z každé ligy.
4.4. Každá liga má své vlastní round robin, playoff i ceny.

 

5. Startovné a ceny pro vítěze

 

5.1. Startovné je 4000 Kč za tým. Tato částka nám pomůže pokrýt výdaje za administraci ligy, komentátory, livestream, ceny pro vítěze a promítání významných momentů sezóny.
5.2.
1. místo Pohár, 5x zážitek VR unikovka, periferie Niceboy ORYX K300X, X310 a M300 Duke, eSuba merch, medaile
2. místo Plaketa, 5x eSuba tričko a náramek, medaile
3. místo Plaketa, 5x eSuba náramek, medaile

 

6. Formát zápasu

 

6.1. Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.
6.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0.
6.2.1. Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.
6.3. Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže a ten to musí schválit.
6.4. Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.
6.5. Zápasy se odehrávají na serveru EUNE v případě dohody mezi oběma týmy lze odehrát zápas i na jiném serveru.
6.6. Zápasy se odehrávají ve formátu Tournament Draft.
6.7. Placeholdery jsou povoleny

 

7. Komunikace

 

7.1. Komunikace s adminy

 

7.1.1. Pro nejrychlejší komunikaci se přihlašte na náš Discord.
7.1.2. Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
7.1.3. Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.

 

7.2. Komunikace se soupeři

 

7.2.1. Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discordu Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.

World of Tanks

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

1. Povinnosti hráčů

 

1.1. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.

1.2. Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“.

1.3. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku).

2.2. Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3. Smurfing je ZAKÁZANÝ. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

2.4. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.5. V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasena soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Mapy a pickování

 

3.1. Pro každý hrací den základní části budou mapy dány dopředu.

 

3.2. Pickování mapy v playoff

 

  • Doly
  • Himmelsdorf
  • Lakeville
  • Město duchů
  • Murovanka
  • Pouštní řeka
  • Prochorovka
  • Ruinberg
  • Step
  • Útesy

 

3.3 Pickování týmu v playoff

 

Tým, který skončil v základní části na lepší pozici než jeho soupeř, si vybírá, zda je tým 1, nebo tým 2.

1. Tým 1 Ban

2. Tým 2 Ban

3. Tým 2 Pick

4. Tým 1 Pick

5. Tým 1 Ban

6. Tým 2 Ban

7. Tým 1 Pick

8. Tým 2 Pick

9. Tým 1 decider (výběr z posledních dvou map)

 

3.4 Dodatek k pickování

 

3.1. Pickování bude probíhat vždy předem. Je pouze na zástupcích obou týmů, jestli si mapy picknout tři nebo jeden den dopředu.

3.2. Zástupci obou týmů mají povinnost zaslat adminovi turnaje na discord screenshot z celého pickování, a to nejpozději 60 minut před začátkem prvního zápasu daného dne.

3.3. Pickují se nejen mapy, ale také i strany (například když si team 2 pickne Doly, tak si tým 1 následně zvolí, jestli chce začínat za obranu, nebo za útok – součást screenu pro admina).

 

4. Obecná ustanovení

 

4.1 V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

4.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4.3 Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“.

4.4 Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

4.5 Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů ve World of Tanks. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy, pokud v posledních 5ti letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se v posledních 5ti letech umístil na předních příčkách (TOP 4 a lepší) větších turnajů ve World of Tanks.

 

5. Formát ligy

 

Turnaj bude rozdělen na 2 části – základní část a playoff. Registrované týmy budou rozděleny do skupin a budou hrát 5v5 každý s každým systémem BO5 (kdo jako první třikrát vyhraje, ten vyhrál zápas). Za výsledky zápasů budou udělovány body, podle kterých se určí konečné pořadí základní části, ze které postoupí 4 nejlepší týmy každé skupiny do playoff

 

5.1. Bodování základní části

 

Vítězství – 3 body

Prohra – 0 bodů

*při rovnosti bodů bude rozhodovat skóre zápasů.

 

5.2. Playoff

 

Nejlepších 8 týmů postoupí do play-off – zápasy se odehrají systémem BO7, bude se jednat o single-elimination, takže kdo prohraje, ten vypadává. Finále bude odehráno systémem BO9.

*systém se může změnit

 

5.3. Nastavení zápasů

 

Zápasy budou odehrány v módu “Týmový výcvik“.

Herní server: EU1

Herní mód: obrana/útok

Časový limit: 8 minut

 

5.4. Další pravidla/dovysvětlení

5.4.1 Výcvikovou bitvu zakládá tým, který je v zápase uveden vlevo. Tentýž tým si také vybírá stranu prvního zápasu na první mapě, na druhé mapě si vybírá stranu druhý tým.

5.4.2 Celkový počet tierpointů je 50 (systém turnaje je 5v5 -> jeden X tank = 10 tierpointů, takže proti sobě bude nastupovat 5 X tanků).

5.4.3 U decideru si stranu vybírá ten tým, který dokázal během zápasu vyhrát jednotlivou bitvu nejrychleji.

5.4.4 Každý tým může být složen maximálně z osmi hráčů.

5.4.5 Tanky se pickují naslepo. Až oba týmy napíší, že jsou připraveny, tak kapitán prvního týmu zahájí 15s odpočet v chatu (15, 10, 5), během kterého si všichni hráči nahodí tanky. Ve chvíli, kdy jsou všechny tanky nahozeny, začíná bitva.

5.4.6 Každý tým má za zápas právo na jeden reset v bitvě, který musí být oznámen nejpozději 10 vteřin po začátku bitvy.

5.4.7 Každý tým je povinen nahrávat replaye (lze nastavit v obecném nastavení, vlevo dole) všech bitev (všemi členy) a v případě potřeby replaye poskytnout adminům.

5.4.8 Neposkytnutí replaye může znamenat ztrátu bitvy/zápasu.

5.4.9 Zakázány jsou všechny módy.

5.4.10 Stream turnaje je dovolen pouze s 8minutovým delayem.

 

6. Komunikace

 

6.1. Komunikace s adminy

 

6.1.1. Pro nejrychlejší komunikaci se přihlašte na náš Discord.

6.1.2. Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.

6.1.3. Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.

 

6.2. Komunikace se soupeři

 

6.2.1. Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discordu Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.

 

7. Zakázané tanky

 

  • EBR 105
  • 121B
  • M60
  • Obj 907
  • T95E6
  • FV215b
  • Obj 260
  • Obj 279
  • T95/FV4201 Chieftain
  • VK 72.01 (K)
  • Foch 155
  • FV215b (183)

 

8. Ceny pro vítěze

 

8.1.
1. místo Pohár, 5x zážitek Muzem her, eSuba podložka, náramek a 3000 goldů, medaile
2. místo Plaketa, 5x eSuba tričko, náramek a 2000 goldů, medaile
3. místo Plaketa, 5x eSuba náramek a 1500 goldů, medaile