Pravidla

Counter-Strike: Global Offensive

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Povinnosti hráčů

 

1.1 Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.

1.2 Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

1.3 Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1 Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku).

2.2 Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3 Smurfing je ZAKÁZÁNÝ. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

2.4. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.5. V případě technického nebo jiného problému může být jeden hráč nahrazen jiným i během samotné hry, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Mapy

3.1 O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Mapy jsou následující:

 • de_mirage
 • de_vertigo
 • de_inferno
 • de_dust2
 • de_overpass
 • de_ancient
 • de_nuke

3.2 V případě BO3 zápasu se banuje stylem: 1 BAN, 2 BAN; 1 PICK, 2 PICK; 1 BAN, 2 BAN; DECIDER. V tomto případě se hrají nože pouze na mapě Decider; jinak si tým vybírá stranu na mapě soupeře.

 

4. Obecná ustanovení

 

4.1 V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

4.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4.3 Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit opuštění ve formě screenshotu.

4.4 Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů FPS her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5ti letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se posledních 5ti letech umístil na předních příčkách (TOP4 a lepší) větších turnajů v libovolném FPS  titulu. Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují v pozici trenéra.

Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení. Výčet není finální a může se s časem měnit. Pro lepší orientaci doporučujeme využít portál hltv.org či liquipedia.net, který většinu turnajů v Counter-Strike eviduje. V případě nejistoty neváhejte kontaktovat admina turnaje, který může situace vyřešit individuálně.

Světová scéna: Turnaje tier 1-3, individuální řešení s adminem
Domácí scéna: Mistrovství ČR, MČR Tour (PLAYzone), Hitpoint Masters (Hitpoint.cz), Sazka eLEAGUE (Grunex.com)

4.5 Pokud nastane během zápasu problém nebo situace, kde se týmy nebudou moci shodnout je nutné zápas pozastavit (příkazem !pause) a kontaktovat admina skrze Discord. Na rozpory mezi týmy o zápasu po jeho skončení nebude brán zřetel.

 

5. Formát ligy

 

5.1 Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

5.2.1 Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 4 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 3 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.
5.2.2 Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

5.3.1 Playoff

5.3.2 Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.

5.3.3 Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

 

5.4.1 Tiebreaky

5.4.2 Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

6. Startovné a ceny pro vítěze

 

6.1 Startovné je 4000 Kč za tým. Tato částka nám pomůže pokrýt výdaje za administraci ligy, komentátory, livestreaming, ceny pro vítěze a zaznamenání významných momentů sezóny.

6.2
1. místo – Pohár, showmatch proti eSubě, 10x zážitek na střelnici od Slevomat.cz a medaile
2. místo – Plaketa, 5x voucher TEPfactor, 5x individuální lekce na Esport Univerzitě a medaile
3. místo – Plaketa, 5x voucher TEPfactor, 1x týmová lekce na Esport univerzitě a medaile

 

7. Formát zápasu

 

7.1 Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

7.2 Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 16-0.

7.2.1 Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

7.3 Hraje se systémem MR15 na jednu mapu. Tzn. po 15 kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává“ – není nutno odehrát všech 30 kol. K ukončení zápasu (výhře) je potřeba dosáhnout 16 bodů (vyhraných kol).

7.4 V případě remízy (15-15) se prodlužuje (MR3, start money 10.000). Tzn. týmy hrají dál s 10.000$ na stranu a první tým, který dosáhne 4 bodů vyhrává. Toto prodloužení se může opakovat (pokud dojde k třem vyhraným kolům na obou stranách) a postupuje se stejným způsobem.

7.5 Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, který musí nový termín schválit.

7.6 Mapa je pro každé kolo předem vybrána a je nastavena na serveru. O výběru strany na mapě rozhodne tým, který vyhraje „předkolo“ s noži tzv. Knife round.

7.7 Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 5 minut na mapu.

7.8 Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

7.9 Během zápasu je povolený coaching. Trenér se po připojení na server do této role dostane pomocí příkazu v konzoli „coach t“ příp. „coach ct“, dle toho, k jakému týmu patří.

 

8. Harmonogram

 

8.1. Všechny časy jsou orientační, časy se mohou v průběhu turnaje lehce lišit podle toho jak rychle bude vše odehráno.

8.2.1 Round Robin

8.2.2 Rozpisy časů kol skupin:

Každou neděli od 19:00

8.2.3 Streamované zápasy

Každou neděli od 19:00

8.3.1 Playoff

8.3.2 Rozpisy časů kol playoff:

Každou neděli od 19:00

8.3.3 Streamované zápasy

Každou neděli od 19:00

8.4.1 Potvrzování účasti na streamu

8.4.1.1 Účast na streamu je třeba potvrdit soukromou zprávou adminovi (Alinas#9766) na Discord s tím, že s daným zápasem na streamu počítáte. Jiná varianta nebude brána v potaz.
8.4.1.2 V případě nepotvrzení účasti na streamu 15 minut před začátkem daného zápasu bude tým, jenž účast nepotvrdil penalizován (viz níže) a na stream bude nasazen zápas jiný.

 

9.Streamování zápasů

 

9.1 Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 90 sekund vůči právě probíhající hře, tudíž s 0 delayem vůči GOTV.

9.2 Streamování vlastních zápasů

9.2.1 Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 90 sekund.

9.3 Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno.

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

 

10.1 Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1 V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2 V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

10.2 Obecné penalizace

10.2.1 V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2 V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů v FPS titulech na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3 V případě smurfování, hostování nebo account sharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4 V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5 V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.

 

11. Připojení na server

 

Server je předem nastavený tak, aby odpovídal pravidlům a nebylo nutné do jeho nastavení nijak zasahovat. Na serveru je vždy aktuální mapa pro daný týden.

Na serveru je také připravený bot, kterého můžete za pomocí jednoduchých chatových příkazů ovládat a sami si tak zápas odřídit. K jednotlivým příkazům budete vždy vyzváni.

Jednotlivé servery – pro informaci, na kterém serveru hrajete se podívejte k detailu vašeho zápasu.

Heslo pro přístup na server je vždy přiděleno adminem v soukromé zprávě na discordu. Pro připojení na server použijte konzoli (~) a příkazem „connect adresa;password heslo“ se připojíte. Např. tedy: „connect 82.208.17.109:27805; password Esportliga“.

Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

 

12. Ovládání serveru

 

Na serveru je nastavený eBot, který vám umožní ovládat zápas pomocí příkazů v chatu. Všechny příkazy tedy píšete do chatu přímo ve hře. eBot – také do chatu – píše v jaké fázi se zápas nachází a co je potřeba udělat.

Po připojení všech hráčů na server oba týmy musí potvrdit, že jsou připraveni hrát pomocí příkazu !ready. Spustí se tak knife round, po kterém vítěz rozhodne o stranách na mapě. Pokud si vítězný tým přeje zůstat napíše !stay pokud si přeje změnit strany napíše !switch.

Po výběru stran se opět potvrdí pomocí příkazu !ready a zápas začne. Během zápasu lze pomocí příkazu !pause (případně !unpause) hru na konci právě probíhajícího kola zapauzovat (např. pokud dojde k disconnectu hráče atp.).

Pokud byste měli s ovládáním eBota problémy kontaktujte admina. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

 

13. Komunikace

 

13.1 Komunikace s adminy

13.1.1 Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.
13.1.1.1 V případě otázek ohledně adminování kontaktujte Kite#3810, v případě otázek ohledně cen, organizace, … kontaktujte…
13.1.2 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
13.1.3 Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
13.1.4 Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

13.2 Komunikace se soupeři

13.2.1 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje. Turnaje.
13.2.2 Na Discordu je třeba komunikovat slušně i s soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.
Přidat info o Smurfingu jako takovém – Smurfing – “povinnost hráčů vždy úvádět main účet, který mají” pokud používají alternativní účet (např. Main mají na westu) abychom zachovali fair play  [JK1] [JK1]

Pokud je jejich main account na jinemu serveru, musi uvest jmeno sveho main accountu kvuli scoutingu. [JK2] [JK2]

League of Legends

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Organizátorem soutěže je eSuba s.r.o.

 

1. Povinnosti hráčů

 

1.1 Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.

1.2 Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“.

1.3 Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1 Smurfing – Hráč hraje pod jiným účtem, než je jeho main účet, v tomto případě je hráč povinen udat svůj hlavní účet, aby byl zachován fair play (z důvodu scoutingu), toto platí i pro účty na jiném serveru. Pokud se tak nestane bere se toto jakožto nedovolené smurfování.

2.2 Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3 Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.4 V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Obecná ustanovení

 

3.1 V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále.

3.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

3.3 Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

3.4 Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů MOBA her. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy pokud v posledních 5 letech:
a) hrál za přední českou esportovou organizaci
b) pokud se posledních 5ti letech umístil na předních příčkách (TOP4 a lepší) větších turnajů v libovolném MOBA titulu.

Toto omezení se nevztahuje na hráče, kteří v týmu vystupují pouze v pozici trenéra. Výčet pořadatelů turnajů, na které se vztahuje předchozí ustanovení: 1. Playzone 2. eSuba 3. Grunex 4. Hitpoint (výčet není finální a může se s časem měnit).

V případě nejasností neváhejte kontaktovat příslušného admina, který bude řešit případy individuálně.

3.5 Pokud nastane během zápasu problém nebo situace, kde se týmy nebudou moci shodnout je nutné zápas pozastavit (příkazem !pause) a kontaktovat admina skrze Discord. Na rozpory mezi týmy o zápasu po jeho skončení nebude brán zřetel.

 

4. Formát ligy

 

4.1 Liga sestává ze dvou částí – Round Robin a Playoff

 

4.2 Round Robin neboli “každý s každým”. Po odehrání všech zápasů bude stanoveno finální pořadí ve skupině. V případě 6 a více týmů v jedné skupině postupují 2 nejlepší týmy do playoff z každé skupiny, v případě 5 a méně týmů v jedné skupině postupuje do playoff pouze nejlepší tým z každé skupiny.

4.2.1 Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO1.

4.3 Playoff

 4.3.1 Playoff se sestává ze semifinále, finále a hry o třetí místo.
4.3.2 Všechny zápasy v Playoff se hrají formátem BO3.

4.4 Tiebreaky

4.4.1 Při shodě bodů se bude o pořadí týmů rozhodovat dle vzájemného BO3 duelu.

 

5. Startovné a ceny pro vítěze

 

5.1 Startovné je 4000 Kč za tým. Tato částka nám pomůže pokrýt výdaje za administraci ligy, komentátory, livestream, ceny pro vítěze a zaznamenání významných momentů sezóny.

5.2 Seznam cen:
1. místo – Pohár, showmatch proti eSubě, 10x zážitek na střelnici od Slevomat.cz a medaile
2. místo – Plaketa, 5x voucher TEPfactor, 5x individuální lekce na Esport Univerzitě a medaile
3. místo – Plaketa, 5x voucher TEPfactor, 1x týmová lekce na Esport univerzitě a medaile

 

6. Formát zápasu

 

6.1 Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

6.2 Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0.

6.2.1 Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby byl doložen screen na kterém je vidět, že se týmy před začátkem dohodly, pro případné dokazování.

6.3 Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže a ten to musí schválit.

6.4 Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

6.5 Zápasy se odehrávají na serveru EUNE v případě dohody mezi oběma týmy lze odehrát zápas i na jiném serveru.

6.6 Zápasy se odehrávají ve formátu Tournament Draft.

6.7 Placeholdery jsou povoleny

 

7. Komunikace

 

7.1 Komunikace s adminy

7.1 Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.|
7.1.1.1 V případě otázek ohledně adminování kontaktujte Kite#3810, v případě otázek ohledně cen, organizace, soupisek … kontaktujte…
7.1.2 Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
7.1.3 Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.
7.1.4 Na Discordu je třeba komunikovat slušně s admin teamem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

7.2 Komunikace se soupeři

7.2.1 Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discord serveru Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje.

7.2.2 Na Discordu je třeba komunikovat slušně i se soupeřem, v případě porušení tohoto pravidla může být tým kontumován či případně vyřazen z celého turnaje.

 

8. Harmonogram

 

8.1 Všechny časy jsou orientační, časy se mohou v průběhu turnaje lehce lišit podle toho jak rychle bude vše odehráno.

8.2 Round Robin

8.2.1 Rozpisy časů kol skupin:

Každé pondělí od 19:00

8.2.2 Streamované zápasy:

Každé pondělí od 19:00

8.3 Playoff

8.3.1 Rozpisy časů kol playoff:

Každé pondělí od 19:00

8.3.2 Streamované zápasy:

Každé pondělí od 19:00

 

8.4 Potvrzování účasti na streamu

8.4.1.1 Účast na streamu je třeba potvrdit soukromou zprávou adminovi (Alinas#9766) na discord s tím, že s daným zápasem na streamu počítáte. Jiná varianta nebude brána v potaz.
8.4.1.2 V případě nepotvrzení účasti na streamu 15 minut před začátkem daného zápasu bude tým, jenž účast nepotvrdil penalizován (viz níže) a na stream bude nasazen zápas jiný.

 

9. Streamování zápasů

 

9.1 Všechny streamované zápasy jsou streamovány na oficiálním kanále twitch.tv/esportligacz s delayem 180 sekund vůči právě probíhající hře.

9.2 Streamování vlastních zápasů

9.2.1 Streamování vlastních zápasů je dovoleno v případě, že daný zápas již není na streamu. V tomto případě je třeba mít nastavený delay minimálně 180 sekund.

9.3 Streamování zápasů, které jsou již na streamu je přísně zakázáno a v případě zjištění bude penalizováno.

 

10. Penalizace za nedodržení pravidel

 

10.1 Penalizace za nedodržené termíny

10.1.1 V případě nedostavení se na zápas do 15 minut od oficiálního startu (v případě pozdějších kol 15 minut od dohrání minulého kola obou týmů) bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se na zápas dostavil.
10.1.2 V případě potvrzení účasti na streamu, avšak nedostavení se bude tým vyloučen z turnaje.

10.2 Obecné penalizace

10.2.1 V případě hrání hráče, jemuž není dovolen start a nebo se vydává za hráče jiného bude celý tým vyloučen.
10.2.2 V případě cheatování bude buď daný hráč vyloučen z turnaje a jeho tým si bude muset najít náhradu nebo bude vyloučen celý tým, záleží na rozhodnutí admina. Zároveň danému hráči bude znemožněno se účastnit jakýchkoliv eSuba turnajů v FPS titulích na dobu 2 let.  (již odehrané zápasy daného týmu budou kontumovány ve prospěch protihráčů)
10.2.3 V případě smurfování, hostování nebo accountsharingu bude postup následující jakožto u bodu ohledně cheatování. Pouze případný trest bude dle uvážení daného admina.
10.2.4 V případě urážení admin teamu nebo protihráčů bude daný hráč napomenut (pouze v případě, že se nebude jednat o extrémní urážení ve smyslu šikany, vydírání), pokud i tak bude daný hráč dále pokračovat bude daný zápas kontumován ve prospěch soupeře nebo případně daný hráč vyloučen z turnaje.
10.2.5 V případě falšování screenshotů nebo úmyslného zadávání chybných výsledků bude daný tým napomenut, v případě opakovaného porušení bude možná kontumace ve prospěch soupeře z důvodu nejasnosti výsledků.

World of Tanks

Admin (vedoucí) soutěže má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

1. Povinnosti hráčů

 

1.1. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné.

1.2. Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“.

1.3. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Po odehrání zápasu nahraje do systému battlefy screenshot dokazující výhru a skóre zadá. Pro práci se systémem battlefy existuje samostatný návod.

 

2. Smurfing a hostování

 

2.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku).

2.2. Hostování – hráč hraje pod svou přezdívkou, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3. Smurfing je ZAKÁZANÝ. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

2.4. Je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

2.5. V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento hráč součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host, tato změna musí být odsouhlasena soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení.

 

3. Mapy a pickování

 

3.1. Pro každý hrací den základní části budou mapy dány dopředu.

3.2. V play off se mapy pickují z následujícího výčtu map

 • Doly
 • Himmelsdorf
 • Lakeville
 • Město duchů
 • Murovanka
 • Pouštní řeka
 • Prochorovka
 • Ruinberg
 • Step
 • Útesy

3.3. Pickování týmů v playoff

Tým, který skončil v základní části na lepší pozici, než jeho soupeř, si vybírá, zda je tým 1, nebo tým 2.

 1. Tým 1 Ban
 2. Tým 2 Ban
 3. Tým 2 Pick
 4. Tým 1 Pick
 5. Tým 1 Ban
 6. Tým 2 Ban
 7. Tým 1 Pick
 8. Tým 2 Pick
 9. Tým 1 decider (výběr z posledních dvou map)

3.4. Dodatek k pickování

3.1. Pickování bude probíhat vždy předem. Je pouze na zástupcích obou týmů, jestli si mapy picknout tři nebo jeden den dopředu.

3.2. Zástupci obou týmů mají povinnost zaslat adminovi turnaje na discord screenshot z celého pickování, a to nejpozději 60 minut před začátkem prvního zápasu daného dne.

3.3. Pickují se nejen mapy, ale také i strany (například když si team 2 pickne Doly, tak si tým 1 následně zvolí, jestli chce začínat za obranu, nebo za útok – součást screenu pro admina).

 

4. Obecná ustanovení

4.1. V turnaji se respektují pravidla fair play. V tomto duchu se zakazuje jakýkoliv cheating, vědomé užívání bugů hry, porušování nebo obcházení pravidel, urážení soupeřů a tak dále. Zakázané je také sdílení účtů.

4.2. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu.

4..3 Oficiální a jediné platné soupisky týmů vychází z členů týmu uvedených na týmovém profilu na webu v sekci „Týmy“.

4.4. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě kontaktovat admina a doložit důkaz ve formě screenshotu.

4.5. Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se na předních příčkách turnajů ve World of Tanks. Hráči není dovoleno se zúčastnit ligy, pokud v posledních 5ti letech: a) hrál za přední českou esportovou organizaci, b) pokud se v posledních 5ti letech umístil na předních příčkách (TOP 4 a lepší) větších turnajů ve World of Tanks.

4.6. V případě nejasností neváhejte kontaktovat příslušného admina, který bude řešit případy individuálně.

 

5. Formát ligy

 

Turnaj bude rozdělen na 2 části – základní část a playoff. Registrované týmy budou rozděleny do skupin a budou hrát 5v5 každý s každým systémem BO5 (kdo jako první třikrát vyhraje, ten vyhrál zápas). Za výsledky zápasů budou udělovány body, podle kterých se určí konečné pořadí základní části. Pokud budou skupiny po šesti týmech, tak do play off postoupí dva z každé skupiny, v případě menšího počtu postoupí do finále pouze nejlepší tým z každé skupiny.

 

5.1 Bodování základní části

Vítězství – 3 body, Prohra – 0 bodů
*při rovnosti bodů rozhodne o postupujícím vzájemný zápas, který bude odehrán systémem BO5

5.2. Playoff

Nejlepší 4 týmy postoupí do play-off – zápasy se odehrají systémem BO7. Finále bude odehráno systémem BO9.
*systém se může změnit

5.3. Nastavení zápasů

Zápasy budou odehrány v módu “Týmový výcvik“.

Herní server: EU1
Herní mód: obrana/útok
Časový limit: 10 minut

5.4. Další pravidla/dovysvětlení

5.4.1 Výcvikovou bitvu zakládá tým, který je v zápase uveden vlevo. Tentýž tým si také vybírá stranu prvního zápasu na první mapě, na druhé mapě si jako první vybírá stranu druhý tým.
5.4.2 Celkový počet tierpointů je 50 (systém turnaje je 5v5 -> jeden X tank = 10 tierpointů, takže proti sobě bude nastupovat 5 X tanků).
5.4.3 U decideru si stranu vybírá ten tým, který dokázal během zápasu vyhrát jednotlivou bitvu nejrychleji.
5.4.4 Každý tým může být složen maximálně z osmi hráčů.
5.4.5 Tanky se pickují naslepo. Až oba týmy napíší, že jsou připraveny, tak kapitán prvního týmu zahájí 15s odpočet v chatu (15, 10, 5), během kterého si všichni hráči nahodí tanky. Ve chvíli, kdy jsou všechny tanky nahozeny, začíná bitva.
5.4.6 Každý tým má za zápas právo na jeden reset v bitvě, který musí být oznámen nejpozději 10 vteřin po začátku bitvy.
5.4.7 Každý tým je povinen nahrávat replaye (lze nastavit v obecném nastavení, vlevo dole) všech bitev (všemi členy) a v případě potřeby replaye poskytnout adminům.
5.4.8 Neposkytnutí replaye může znamenat ztrátu bitvy/zápasu.
5.4.9 Zakázány jsou všechny módy.
5.4.10 Stream turnaje je dovolen pouze s 8minutovým delayem.
5.4.11 Každý týden jsou dva předem vybrané zápasy streamovány na https://www.twitch.tv/marty_vole

 

6. Komunikace

 

6.1. Komunikace s adminy

6.1.1. Pro nejrychlejší komunikaci se přihlaste na náš Discord.
6.1.2. Obecné dotazy k soutěži Esport liga můžete směřovat na Discord nebo na email info@esportliga.cz.
6.1.3. Dotazy k turnaji, zápasům, pravidlům apod. pište na Discord nebo na email admin@esportliga.cz.

6.2. Komunikace se soupeři

6.2.1. Komunikace se soupeři probíhá vždy přímo u jednotlivých zápasů ve webovém chatu nebo na Discordu Esport ligy. Na webu i na Discordu lze v případě neshody nebo problému přivolat i admina turnaje (Tomem).

 

7. Zakázané tanky

 • EBR 105
 • 121B
 • M60
 • Obj 907
 • T95E6
 • FV215b
 • Obj 260
 • Obj 279
 • T95/FV4201 Chieftain
 • VK 72.01 (K)
 • Foch 155
 • FV215b (183)

 

8. Ceny pro vítěze

 

8.1.
1. místo – bude doplněno
2. místo – bude doplněno
3. místo – bude doplněno

Časté dotazy

Kdo se může do Esport ligy firem přihlásit?

Do ligy se může přihlásit jakákoli firma působící v České a Slovenské republice. Při registraci potřebujeme ověřenit, že se jedná skutečně o zástupce dané firmy.

Platí se za účast v lize startovné?

V některých ligách ano – jeho výši naleznete vždy v informacích o turnaji.

Startovné nám pomůže pokrýt nezbytné náklady spojené s firemní ligou jako jsou administrátoři turnajů, produkce živého vysílání či komentátoři zápasů, dále ceny a slavnostní vyhlášení.

O co se hraje?

O pohár Esport ligy firem, o věcné ceny pro vás či vaši firmu, o slávu na českém i slovenském trhu.

Co je to Battlefy?

Battlefy je nejpoužívanější platforma pro organizaci turnajů ve esportových hrách.

Jak probíhá komunikace?

Veškerá komunikace ohledně organizace ligy probíhá na komunikačním kanále Discord.

Další dotazy můžete zasílat na email info@esportliga.cz.

Jak funguje zadávání výsledků?

Výsledek zápasu vždy zadává kapitán vítězného týmu v detailu zápasu v turnajové systému Battlefy. V případě, že jste zadali chybný výsledek, je nutné nahlásit zápas v systému nebo kontaktovat admina na komunikačním kanále Discord.

Je povolen start profesionálních hráčů?

Z důvodu zachování integrity ligy není povolen start hráčům, kteří se v minulosti věnovali esportu a umisťovali se v turnajích na předních příčkách. Omezení se týká scény česko-slovenské i světové. Pokud se hráč umístil v top 4 ne větším turnaji, nesmí se ligy zúčastnit.

Můžu přihlásit svůj tým i v probíhající sezóně?

Ano, tým je možné přihlásit, ovšem může se zapojit až do nové sezóny.